Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

De ministerraad heeft besloten de heer mr. drs. Pieter Cloo (54) voor te dragen voor benoeming tot secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De voordracht wordt gedaan door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 december 2012.

De heer Cloo is momenteel partner bij Boer & Croon. Daarvoor was hij onder meer lid van de raad van bestuur van het UWV, directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en vervulde hij managementposities bij Strengholt Group en Hay Group. Zijn carrière begon hij begin jaren tachtig bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De heer Cloo heeft rechten en bedrijfskunde gestudeerd aan respectievelijk de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Technische Universiteit in Delft.

De benoeming van de heer Cloo is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.