Besluit bij WOB-verzoek over (proef)boringen naar schaliegas

Besluit en bijlagenoverzicht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het verzoek voor openbaarmaking van informatie over (proef)boringen naar schaliegas sinds 1 januari 2008.