Bijlagen bij het besluit op het WOB-verzoek over (proef)boringen naar schaliegas