De Jager naar jaarvergadering IMF in Tokio

Minister Jan Kees de Jager van Financiën neemt op 12 en 13 oktober deel aan de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Tokio. Aansluitend aan de jaarvergadering blijft De Jager voor een korte handelsmissie in Japan.

IMF Jaarvergadering

Eens in de drie jaar vindt de jaarvergadering van het IMF buiten Washington plaats. Dit jaar is dat op 12 en 13 oktober in Tokio. Besproken worden onder andere de mondiale economische situatie en de rol van het IMF in de crisis, de oplopende schuldenposities van vele landen, de stijgende grondstoffen- en voelselprijzen en meer specifiek de schuldencrisis in de eurozone. Daarnaast zullen Nederland en België een officiële start maken met een nieuwe kiesgroep. Nederland en België delen in het vervolg een stoel en zijn daarmee verzekerd van een vaste plek in het bestuur en een krachtige en toekomstbestendige kiesgroep.

Handelsmissie Japan

Aansluitend aan de jaarvergadering blijft minister De Jager in Japan (achtereenvolgens in Tokio en Kyoto) voor een kort handelsbezoek. Hij zal zowel Nederlandse als Japanse bedrijven bezoeken (waaronder Ultra Super New, Nomura en ASICS), heeft gesprekken met Japanse economen, Japanse bankiers en zal deelnemen aan enkele investeerdersbijeenkomsten waar Japanse ondernemers kennis kunnen nemen van de voordelen van het Nederlandse vestigingsklimaat.