Kabinetsnotitie Nederlands EU voorzitterschap juli - december 2004

Notitie aan het kabinet van de staatssecretaris van Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de resultaten van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat Nederland bekleedde in de 2e helft van 2004.