Kamerbrief met informatie over nieuwe Commissievoorstellen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Knapen (BZ) aan de Tweede Kamer met 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen (BNC).

fiche 1: Mededeling sociale bescherming in EU-ontwikkelingssamenwerking;
fiche 2: Aanbeveling validatie niet-formeel en informeel leren.