Kamerbrief over behandeling Instellingswet ACM en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Eerste Kamer met het verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel over de instelling van de Autoriteit Consument en Markt en het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.