Kamerbrief over beleid Maatschappelijk Verantwoord Overnemen (MVO) op het vlak van de exportkredietverzekering

Minister De Jager (Fin) informeert de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Bleker, over het geactualiseerde maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid op het vlak van de exportkredietverzekering.