Kamerbrief over mededeling Europese Commissie inzake de stresstest van kerncentrales

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de stresstesten die vanaf 2011 zijn uitgevoerd bij 132 kerncentrales in Europa.