Nederlands onderzoek invloedrijk

Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek hoort bij de wereldtop. De kwaliteit van onderzoek waar Nederlandse wetenschappers bij betrokken zijn is van zeer hoog niveau en de publicaties van Nederlandse onderzoekers zijn invloedrijk.

Internationaal bezet Nederland de derde positie als wordt gemeten naar het relatief aantal verwijzingen naar publicaties (citaties). Dit blijkt uit de nieuwste editie van Trends in Beeld, een publicatie van het Ministerie van OCW waarin alle cijfers op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap bijeen zijn gebracht.

Nederland scoort 44 procent boven het mondiale gemiddelde. Daarmee staat ons land net achter Zwitserland (49%) en gelijk met Denemarken.