Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over verzekeringsmaatschappij DigiNotar

Uitstelbrief van minister Spies (BZK) over beantwoording vragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP) over het bericht dat de verzekeringsmaatschappij van DigiNotar niet meewerkt aan verzoek van de curator.