Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijzigingen van de bijlage, bedoeld Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven