Wijziging Inrichtingsbesluit WVO (BES) in verband met schoolvakanties en roostervrije dagen

Besluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven.