Aanbiedingsbrief bij brief van CPB over verzoek gemiddelde koopkrachtmutaties

Aanbiedingsbrief van minister Verhagen (EL&I) aan de Eerste Kamer bij de brief van het Centraal Planbureau over het verzoek van het Eerste Kamerlid Reuten (SP) om de gemiddelde koopkrachtmutaties voor alle inkomenscategorieën.