Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2012 te Brussel

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2012 te Brussel.

Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.