Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging van het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer bij de nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.