Beantwoording Kamervragen over de sluiting van de afdeling geboortezorg van het ziekenhuis De Sionsberg

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat de afdeling geboortezorg van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum louter om financiële redenen is gesloten.