Beantwoording Kamervragen over stopzetting uitzendingen Wereldomroep Antillen

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Krol (50plus) over de stopzetting van de uitzendingen van de Wereldomroep op de Antillen.