Beantwoording Kamervragen over uitzendingen van de Stichting Zendtijd Moslims

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Segers (Christen Unie) over de mogelijke invloed van de Turkse overheid op uitzendingen van de Stichting Zendtijd Moslims.