Beantwoording Kamervragen over zendtijd aan de Stichting Zendtijd Moslims

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Heerma (CDA) over de mogelijke toekenning van zendtijd aan de Stichting Zendtijd Moslims.