Factsheet agressie en geweld in de publieke sector

Inspectieresultaten agressie en geweld bij de Immigratie– en Naturalisatiedienst, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering Nederland en de Reclassering van het Leger des Heils.