Kamerbrief over Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over het rapport 'Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid'.