Kamerbrief over zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over een aantal thema’s rond zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) naar aanleiding van de motie Heijnen(PvdA)/Schouw (D66).