Nota n.a.v. het verslag bij wijziging Wet cliëntenrechten zorg

Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten. Dit in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van zorg.