Nota van wijziging rond Wet gebruik Friese taal

Nota van wijziging over de regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)