Rosenthal bespreekt samenwerking met China

Minister Rosenthal heeft in Peking een gesprek gehad met Jia Qinglin, de voorzitter van de China's People's Political Consultative Conference. Jia Qinglin is de nummer vier in de Chinese hiërarchie.

Jia Qinglin bracht eind vorig jaar een bezoek aan Nederland. In Peking bespraken Rosenthal en Jia nadere mogelijkheden tot samenwerking. De negen Topsectoren die Nederland heeft aangewezen bieden daarbij veel kansen, omdat die overlappen met prioriteiten uit het huidige Chinese Vijfjarenplan.

Rosenthal: 'China heeft veel belangstelling voor Nederlandse expertise op gebied van watertechnologie. Op dat punt kan Nederland de Chinese vraag nog beter beantwoorden. Daar liggen volop kansen voor Nederland.' Andere kansrijke sectoren zijn onder meer agrofood, tuinbouw, energie en logistiek.

Rosenthal had ook een gesprek met Chinese mensenrechtenadvocaten, onder andere over vrijheid van meningsuiting, internet en landonteigeningen. Nederland heeft jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor mensenrechtenprojecten in China. Bijvoorbeeld ter versterking van de rechtsstaat, goed bestuur, vrouwenrechten en migrantenrechten. In Tibet financiert Nederland projecten voor armoedebestrijding en cultuurbehoud.

Morgen heeft Rosenthal een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Yang Jiechi. Ook spreekt hij met Nederlandse bedrijven in China.