Vrijgestelde prestatie door houdstermaatschappij van bv met tandartspraktijk

Toelichting van de staatssecretaris van Financiën van 8 oktober 2012, nr. DGB 2012-5000, op intrekking van het cassatieberoep in lopende procedure Hoge Raad, nr. 2012/03741, naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Den Bosch van 22 juni 2012, nr. 2012/000065 t/m 67, jaren 2006, 2007 en 2008.