Infographic Bezuidenhoutseweg 73: energie in huis

EL&I loopt, met een gemeentelijk monument als hoofdgebouw, voorop als het om duurzaamheid gaat. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2012, is een infographic verschenen die het hoe en waarom laat zien.

EL&I stelt duurzaamheid voorop

Hier en daar zal het even wennen zijn in het verbouwde pand aan de Bezuidenhoutseweg 73 waar het Ministerie van EL&I gehuisvest is. Bijvoorbeeld aan de manier waarop licht en temperatuur in de grote ruimtes zijn geregeld: voor de een is het te koud of te licht, voor de ander te warm of te donker. Je kunt zelf enige invloed uitoefenen, maar er is een algemene standaard, gebaseerd op het besparen van energie en water, op duurzame uitgangspunten.

Onzichtbare slimmigheidjes

‘De waarde van dit gebouw zit ‘m niet alleen in de vele mooie zichtbare voorzieningen, zoals traverses, de fraaie hal of de verschillende moderne restauratieve voorzieningen’, vertelt Frits van Luxemburg, coördinator verduurzaming bedrijfsvoering bij de Directie Bedrijfsvoering. ‘Er zijn ook veel duurzame voorzieningen getroffen die niet of maar gedeeltelijk zichtbaar zijn. Dan heb ik het over de slimme zaken die zorgen voor een goed klimaat en die de verlichting efficiënt regelen door te reageren op aan- of afwezigheid. Daardoor wordt bespaard op energie. Met de drukknoppen besparen we op water.’

B-categorie

‘Deze en meer zaken hebben van dit monument een pand met een B-label op de energie-index gemaakt. Een B betekent in principe dat het nog beter kan, maar, vervolgt Van Luxemburg, ‘voor een gemeentelijk monument zijn we op dit moment top of the bill. Om een A-gebouw te worden zouden we alle daken van zonnepanelen moeten voorzien en dat geeft op dit moment te weinig rendement door de beperkingen van het monument-zijn.’ De ontwikkelingen gaan echter hard en volgens Van Luxemburg is het niet uitgesloten dat het A-label nog een keer binnen bereik komt.

Nog meer energie-efficiëntie

Op een later tijdstip komt er een nieuwe, uitgebreidere en interactieve infographic. Daarin staan energie-efficiënte maatregelen vermeld waar de medewerker zelf een bijdrage aan kan leveren.

De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Urgenda, de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie. Urgenda werkt samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren en organiseert en stimuleert tal van activiteiten.