Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord over exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet.

Staatssecretaris De Krom (SZW) biedt de Eerste Kamer de Memorie van Antwoord aan inzake het wetsvoorstel tot exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet.