Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op het koopkrachtonderzoek uitgevoerd op Caribisch Nederland

De staatssecretaris stuurt antwoorden naar de Tweede Kamer op vragen gesteld door de vaste commissie voor Financiën via een schriftelijk overleg, aangaande de kabinetsreactie op het koopkrachtonderzoek uitgevoerd op Caribisch Nederland.