Minister Schultz stemt in met CBR-tarieven 2013

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stemt in met de door het CBR voorgestelde tarieven voor producten en diensten 2013. Per 1 januari 2013 worden de tarieven met gemiddeld 7,1% verlaagd. Deze verlaging is een gevolg van de omvorming van het CBR van een stichting naar een publiekrechtelijk zbo. Tarieven worden dan niet meer jaarlijks op basis van een vaste indexatieformule bepaald, maar gerelateerd aan de kostprijs van producten.  

Door het vervallen van de btw-plicht voor CBR-producten en het feit dat de tarieven gebaseerd zijn op kostprijzen, kan het CBR haar diensten gemiddeld 7,1% goedkoper aanbieden. Het gaat hier om een gemiddelde: naast flinke verlagingen blijven sommige tarieven op hetzelfde niveau of stijgen deze om uiteindelijk een kostendekkend niveau te bereiken. Het CBR investeert tegelijkertijd in verbetering van de dienstverlening.
Een opvallende tariefdaling is die van de theorie-examens waar het tarief voor de theorie-examens A, AM en B daalt van €35 naar €25,55 euro.

Professionaliseren

Met de omvorming van het CBR naar een publiekrechtelijk zbo (zelfstandig bestuursorgaan) krijgt de minister meer te zeggen over het CBR. Het gaat onder meer om de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuur en goedkeuring van begroting, tarieven en jaarrekening. Als zbo krijgt het CBR – meer dan voorheen – de mogelijkheid te investeren in het professionaliseren van de klantbediening en service.

De CBR-tarieven 2013 zijn te vinden op de CBR site.