Politietraining Kunduz deels opgeschort

Een deel van de trainingstaken in Kunduz is opgeschort. Het gaat om de opleiding van onderofficieren voor de Afghaanse politie, zo blijkt uit de stand van zaken-brief die de regering naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral onderofficieren en in mindere mate agenten die de Nederlandse basisopleiding hebben gevolgd zijn kennelijk buiten Kunduz geplaatst. De Nederlandse betrokkenheid bij de eerstvolgende onderofficiersopleiding is om die reden opgeschort en de Afghaanse autoriteiten is om opheldering gevraagd.

Om alle feiten op een rij te krijgen, zoekt Nederland op dit moment contact met de opgeleide agent-onderofficieren, en enkele agenten uit de basisopleiding. Ook wordt een controle uitgevoerd aan de hand van salarisgegevens.

Werk gaat door

Het opschorten van de opleiding heeft geen grote impact op het werk van de militairen. De basisopleiding was al overgedragen aan Afghaanse trainers en het begeleiden op straat gaat in alle 4 districten - Kunduz, Khanabad, Aliabad en Imam Shahib - onverminderd door.

Transitie

Alle inspanningen van de Afghaanse overheid en de internationale gemeenschap in Afghanistan staan in het teken van het transitieproces, waarbij ISAF geleidelijk de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid overdraagt aan Afghaanse autoriteiten. Inmiddels zijn de Afghaanse veiligheidstroepen verantwoordelijk voor de veiligheid van 75% van de Afghaanse bevolking.

In lijn met deze transitie heeft de NAVO het Security Force Assistance-model ontwikkeld waarbij het accent meer op advisering ligt. Daarbij gaat het om algemene politie-managementtaken, zoals logistiek, verbindingen en personeel. Nederland volgt dit systeem en past met ingang van november 2012 de samenstelling van de eenheid in Kunduz aan. Naast de POMLT-mentoringteams wordt een team van adviseurs geformeerd (PAT police advisory teams), dat in nauwe samenwerking met EUPOL de Afghaanse politie in het district Kunduz gaat adviseren.

Uit de brief blijkt verder dat de veiligheidssituatie in Kunduz iets is verslechterd. Een toename van geweldsdelicten ten opzichte van 2011 lijkt vooral veroorzaakt doordat lokale veiligheidstroepen meer optreden in gebieden met opstandelingen.

Meer advocaten

Ook de rechtsketen nemen de Afghanen steeds meer zelf ter hand. De Nederlandse inspanningen hiervoor leidden in Kunduz tot een verdubbeling van het aantal advocaten in 2 jaar tijd; inmiddels 42, onder wie 4 vrouwen.