Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 15 oktober 2012

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (BZ) bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 oktober 2012.