Aanbiedingsbrief met verslag Europese Raad 18 en 19 oktober 2012

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ), mede namens minister-president Rutte, aan de Tweede Kamer met het verslag van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2012.