Beantwoording Kamervragen over het nieuws dat een fabrikant van incontinentiemateriaal weer patiënten benadert

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Sap (GL) over het nieuws dat een fabrikant van incontinentiemateriaal weer patiënten benadert over incontinentie.