Beantwoording Kamervragen over inburgeringstoets

Antwoorden van minister Leers (IenA) op de vragen van de Kamerleden Schouw (D66) en Van Dam (PvdA) over de Toets Gesproken Nederlands. Inburgeraars die niet slagen voor deze toets, horen niet wat er fout ging.