Beantwoording Kamervragen verplaatsing van het VPRO programma Tegenlicht

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van de Kamerlid Van Dijk (SP) over de verplaatsing van het televisieprogramma Tegenlicht.