'Het is zo gaaf als het lukt' - verslag Kracht in Nederland Parade

Verslag van de Kracht in Nederland-parade die op 8 oktober 2012 plaatsvond in de Caballero-fabriek in Den Haag. Zo'n 500 sociaal ondernemers, vertegenwoordigers van lokale overheden, burgerinitiatieven en bedrijfsleven kwamen bij elkaar om inspiratie op te doen. Het verslag is geschreven door de rijksbrede intranetredactie en hier met toestemming gepubliceerd.