Kamerbrief bij monitor inburgeringsexamen eerste helft 2012

Brief van minister Leers (I&A) aan de Tweede Kamer over de monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012.