Kamerbrief over aanscherping controle ID-bewijzen

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de maatregelen die zij heeft getroffen om de controle van identiteitsbewijzen in rijkskantoren aan te scherpen.