Kamerbrief over financieringssystematiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Brief van minister Leers (IenA) aan de Tweede Kamer over het opvolgen van de aanbevelingen van Ernst & Young ten aanzien van de financieringssystematiek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).