Kamerbrief over onderzoek Transparency International op Curaçao

Brief van minister Spies( BZK) aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over het onderzoek van Transparency International op Curaçao.