Nota van Antwoord: Naar aanleiding van de terinzagelegging van de Ontwerp Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel I