Beantwoording Kamervragen onnodige eisen voor goed ingeburgerde buitenlanders die Nederlander willen worden

Antwoorden van minister Leers (IenA) op de vragen van het Kamerlid Schouw (D66) over de onnodige eisen voor goed ingeburgerde buitenlanders die Nederlander wilen worden.