Beantwoording Kamervragen over herziening van diplomatieke betrekkingen met Iran

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over herziening van de diplomatieke betrekkingen met Iran.