Beantwoording Kamervragen over te hoge prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP) over het bericht dat prijzen van Nederlandse verblijfsvergunningen te hoog zijn.