Beantwoording Kamervragen uitzetten van vreemdelingen naar Guinee

Antwoorden van minister Leers (IenA) op de vragen van de Kamerleden Gesthuizen (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van Dam (PvdA), Van Ojik (Groenlinks), en Schouw (D66) over het uitzetten van vreemdelingen naar Guinee.