Benoeming burgemeesters in Venlo, Schiedam en Veenendaal

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Spies van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer A.S. (Antoin) Scholten voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Venlo, de heer C.H.J. (Cor) Lamers tot burgemeester van Schiedam en de heer A.W. (Wouter) Kolff tot burgemeester van Veenendaal. 

De heer Scholten is 53 jaar en lid van de VVD. Hij is sinds 2003 burgemeester van Zwijndrecht. Hij volgt de heer drs. H.M.F. Bruls (CDA) op die met ingang van 21 mei 2012 is benoemd tot burgemeester van Nijmegen. De benoeming van de heer Scholten gaat in op 12 november 2012.

De heer Lamers is 56 jaar en lid van het CDA. Hij is sinds 2001 burgemeester van  Houten en was daarvoor acht jaar burgemeester van de (voormalige) gemeente Bleiswijk. Eerder was hij wethouder en raadslid in Spijkenisse. De heer Lamers volgt mevrouw W.M. Verver-Aartsen (VVD) op. Vanaf 1 juli 2011 is mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout waarnemend burgemeester van Schiedam. De benoeming van de heer Lamers gaat in op 4 december 2012

De heer Kolff is 35 jaar en lid van de VVD. Hij is sinds 2010 wethouder van de gemeente Nieuwegein. Hij volgt de heer mr. T. Elzenga (CDA) op die per 1 november 2012 met FPU gaat. De benoeming van de heer Kolff gaat in op 13 november 2012.