Energie in kernbeleid Buitenlandse Zaken

De inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op energiegebied kunnen niet los worden gezien van andere kernthema’s van het ministerie, zoals vrede en veiligheid, economische diplomatie, grondstoffenbeleid en goed bestuur.

Dit schrijft de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) in een rapport over energievoorzieningszekerheid en buitenlands beleid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet investeren in de kennis over energie, zowel op de posten als op het departement om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in deze sector. De ministerraad heeft ingestemd met het rapport en de beleidsreactie daarop. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken verwelkomt de conclusies in het rapport.

Nederland bereikt alleen samen met de buurlanden zekerheid over energievoorziening. Internationale samenwerking wordt nog belangrijker als Nederland in de toekomst door een slinkende eigen gasvoorraad afhankelijker wordt van energie van buiten Europa, schrijft de IOB. Dat geldt ook voor technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van hernieuwbare energie.

Buitenlandse Zaken trekt hierbij op met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De ambassades spelen daarbij een prominente rol, onder meer in het behartigen van de belangen van de Nederlandse energiesector in het buitenland.