Europa zet stappen naar zorgvuldige scheepsrecycling

Europa heeft vandaag [donderdag 25 oktober] belangrijke stappen gezet naar een veiliger en milieuvriendelijker praktijk van scheepsrecycling. Dat zegt staatssecretaris Atsma na afloop van de Milieuraad in Luxemburg. De Europese milieuministers bespraken daar het voorstel voor een Verordening voor duurzame recycling van zeeschepen. 

Atsma: 'Met deze verordening binden we de strijd aan met onmenselijke en milieubedreigende toestanden op de stranden van Bangladesh, en creëren we kansen voor moderne werven waar schepen zorgvuldig worden ontmanteld. Concrete plannen daarvoor, zoals die reeds bestaan in Harlingen, krijgen wind in de zeilen nu Europa een nieuwe standaard voor scheepsrecycling zet.'

Door nu reeds met een eigen verordening te komen wil Europa voorop lopen met de implementatie van het mondiale verdrag van Hongkong (2009) voor duurzame recycling van schepen (> 500 GT), dat naar verwachting pas in 2020 in werking treedt. De verordening stelt regels voor de verwerking van afgedankte zeeschepen en de toepassing van gevaarlijke materialen aan boord. De belangrijkste eisen betreffen de vaststelling van een inventaris van gevaarlijke materialen, de verplichting om schepen te recyclen in veilige en deugdelijke inrichtingen die op een 'groene lijst' staan, en de noodzaak van een 'recyclingscertificaat' voorafgaand aan de recycling.
Een punt van zorg, zo bleek in de bespreking door de milieuministers, is nog het risico van 'omvlaggen' van slooprijpe schepen: eigenaren kunnen oude roestbakken onder de vlag brengen van een land dat zich aan regels niets gelegen laat liggen. Atsma: 'Daarom hebben we een beroep gedaan op de zogenaamde vlaggenstaten, recyclinglanden én scheepseigenaren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Alle Europese lidstaten zijn vóór een stimulans om schepen op een veilige en schone manier te ontmantelen. Europa loopt hiermee voorop, want mondiaal treedt het Verdrag van Hong Kong - dat voorziet in het duurzaam recyclen van schepen - pas in 2020 in werking.'